Dane kontaktowe

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku 

Lokalizacja biura

 

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

Ul. Wiejska 45A, pok. 17 B
15-351 Białystok

Tel. : (85) 746 93 37

e-mail: rpkbialystok@pb.edu.pl

 

Aldona Węglarz

Uniwersytet w Białymstoku
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808
15-097 Białystok

Tel./Fax: (85) 745 70 89

e-mail: a.weglarz@uwb.edu.pl