W imieniu Dyrektora KPK mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”. Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w Warszawie.

W czasie konferencji podsumujemy dotychczasowe uczestnictwo Polski w Programach Ramowych UE w ostatnich 20 latach. Co jeszcze omówimy? Dowiedzieć się można z filmu z udziałem Dyrektora KPK PB UE, dr. inż. Zygmunta Krasińskiego.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli uczelni, instytucji naukowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rejestracja na konferencję.