Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu networkingowym: "Successful R&I in Europe 2019" (organizowanym przez Zenit), które odbędzie się w dniach 14-15 lutego br., w Düsseldorfie.

Czytaj więcej...

RPK Białystok serdecznie zaprasza na międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie, związane z planowanym na początek listopada br. otwarciem kolejnych konkursów 6go Wyzwania Społecznego H2020 "Europa w zmieniającym się świecie".

Ostatnia aktualizacja Work Programmes 2019 jest już dostępna online.

Firma PolTREG Sp. z o.o. otrzyma 2 500 000 euro z Horyzontu 2020 na sfinansowanie projektu TREG – innowacyjnej terapii cukrzycy.

RPK Białystok zaprasza na Europejskie Forum Technologiczne, które będzie poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.

Wkład polskich władz w toczącą się debatę o badaniach i innowacjach w Europie okazał się niezwykle cenny – pisze unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas  z okazji podwójnego jubileuszu 20 lat uczestnictwa Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE oraz 20-letniej działalności KPK PB UE.

Szwecja po raz kolejny została unijnym liderem innowacji, a tuż za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Zjednoczone Królestwo i Luksemburg. Polska zaliczana jest do grona tzw. umiarkowanych innowatorów  – wynika z opublikowanego w czerwcu przez Komisję Europejskiego Rankingu Innowacyjności na rok 2018.

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE serdecznie zapraszamy na warsztaty dot. przygotowywania wniosków w konkursie WIDESPREAD-03-2018: Twinning, organizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Wkrótce Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). 23 lipca br. została opublikowana ustawa o ratyfikacji umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. MNiSW zachęca wszystkie zainteresowane polskie jednostki do współpracy.

Pomimo pilnej potrzeby wsparcia finansowania działań dotyczących interakcji pomiędzy nauką a społeczeństwem, opublikowany przez Komisję Europejską projekt nowego programu ramowego Horyzont Europa nie przewiduje kontynuacji programu poświęconego „Nauce z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.

W związku z otwarciem 26 lipca br. konkursu WIDESPREAD-04-2019 ERA Chairs, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie dot. przygotowywania wniosków projektowych w ramach niniejszego konkursu.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) opublikowała wyniki oraz statystyki konkursu ERC Starting Grants 2018. Polscy naukowcy uzyskali cztery granty.

14 europejskich sieci zrzeszających uniwersytety i naukowców z całego kontynentu opublikowało wspólne stanowisko w sprawie założeń 9. programu ramowego UE Horyzont Europa.  Sygnatariusze dokumentu apelują m.in. o zwiększenie budżetu programu przeznaczonego na europejskie badania naukowe i innowacje do 160 miliardów euro.